Kohët e fundit u shtuan punë në distancë

+150
30 ditë

Trading Systems Support Analyst

QA Engineer

Senior DevOps/Node.js Engineer

Contract Python Engineer

Senior User Researcher

Senior Data Scientist

Senior DevOps Engineer

Requirement Engineer

Senior Full Stack Developer

Software Engineer, Backend (EMEA) at Hotjar () (allows remote)

QA Engineer

Content Distribution

C# Developer

Software Engineer, Full Stack at Google (Bengaluru, India) (allows remote)

Staff Software Engineer, Google Ads at Google (Mountain View, CA) (allows remote)

Senior Software Engineer, Fullstack at HomerLearning, Inc. () (allows remote)

Director, Data Engineering at HomerLearning, Inc. () (allows remote)

Technical Project Manager

Software Engineers

Atlassian Expert

Senior PHP Developer

Data Scientist - GameIntel

Python and Typescript (React, GraphQL) Developers

3D Pipeline Engineer

QA Engineer

Trading Systems Support Analyst

Remote DevOps engineer (part-time) at MEDrecord BV (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) (allows remote)

Senior Software Engineer, Front-End

Fullstack Engineer JS

Mojito: Senior Software Engineer - Backend

Nebulab: Senior Ruby on Rails Engineer

Sepse Pandemia ndryshoi gjithçka

Me pandeminë Covid-19, shumë biznese u larguan. Ata duhej. Kjo krijoi një mungesë qartësie për punëkërkuesit. Cilat punë janë të largëta bazuar në rrethana dhe cilat janë vërtet të largëta? Tani që bizneset kanë filluar të rihapen, misioni ynë është të rendisim mundësitë që janë të disponueshme vetëm nga distanca.

Rreth grupit tonë